ITEAF – Inspecció Tècnica dels Equips d’Aplicació de Fitosanitaris

Category:

La directiva 2009/128/CE, de 21 d’Octubre, del Parlament Europeu i del Consell, que estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa determinats requisits de compliment obligat en aquesta matèria i, entre ells, l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als EAPF (Equips d’aplicació de productes fitosanitaris).

Per tal de complir amb el mandat d’aquesta Directiva, el DAAM ha elaborat el Programa d’Inspeccions de Catalunya.  Segons aquest programa, els EAPF de les diverses comarques han de passar la inspecció durant el quart trimestre d’aquest any fins el proper novembre de 2016 en qualsevol de les estacions ITEAF (Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de fitosanitaris) autoritzades.

En aquest sentit, des de Miqagro, SL hem arribat a un acord amb Ebre ITEAF per a facilitar AQUEST SERVEI als nostres clients.

Per a més informació: per email fitos@miqagro.com o bé trucant al 977 414 209

TAGS: