A Miqagro ens comprometem amb el Medi Ambient!   Descobreix-nos

Distribucions

Últimes Notícies

Serveis

Productes

  • Fitosanitaris
  • Adobs
  • Material d’emparrat
  • Planter de vinya
  • Planter d’Olivera
  • Productes Ecològics
  • Productes Enològics

Assessorament Tècnic especialitzat

Us oferim un equip humà amb els coneixements tècnics i experiència necessaris recolzats per les principals firmes que representem a fi d’assessorar-vos en allò que preciseu pels vostres cultius.

Hort i Jardí

Amb la recent implantació de la Directiva 2009/128/CE de manipulació de productes fitosanitaris en què es restringeix la venda d’aquests productes, li aportem solucions en petit format en aquest camp.

FINAL_info-01_petita